projekce a poradenství TZB

Ing. Jiří Kojzar

Certifikace budov

Nabízím zejména zpracování známé české hodnocení budovy „Průkaz ENB (energetické náročnosti budovy)“, dále spolupracuji v technické oblasti na mezinárodně uznávaných certifikací „LEED, EU GreenBuilding, DGNB, BREEAM, SBtoolCZ“ tzv. „zelených budov“.

 

Mezinárodní certifikace LEED, EU GreenBuilding, DGNB, BREEAM, SBtoolCZ

 

Pro významné a prestižní budovy se v současné době stále více vyžaduje vypracování mezinárodně uznávaných certifikací, tzv. „zelených budov“, jejichž účelem je prokázání šetrnosti k životnímu prostředí dané budovy z mnoha hledisek, nejen technického, ale i např. způsobu nakládání s odpady v průběhu výstavby, dále pak zajištění vnitřního prostředí, aby bylo zdravé, pohodlné a produktivní. Na zpracování některých certifikací spolupracuji v technické oblasti s firmou EC HARRIS, která Vám zajistí kompletní služby v tomto oboru, více informací najdete na www.echarris.cz.

 

Součástí takového hodnocení budovy je i dynamický model budovy, který provádí výpočet v hodinovém kroku a dává tak nejlepší obrázek o chování budovy. Dále je potřebná i úzká spolupráce investora, architekta a projekčního týmu s auditorem zabývajícího se hodnocením budovy v průběhu všech fází projektu tak, aby bylo ve výsledku dosaženo co nejlepšího hodnocení a obdržení certifikace, která zaručuje především:

 - Snížení spotřeby energie a snížené potřeby na údržbu.

 - Zvýšení a udržení tržní hodnoty budovy.

 - Ochrana ekosystémů a jejich lokální rozšíření.

 - Zlepšení zdraví obyvatel a pohody uživatelů.

 - a v neposlední řadě silný marketingový nástroj.

 

 

Začít uvažovat o „zelené budově“ není jen moderní záležitostí, ale i zodpovědným krokem investorů pro udržitelný rozvoj všech oblastí lidského života, tj. rozvoj bez dopadů na životní prostředí do budoucna.